Každý týden pro Vás vybíráme novinky ze světa vědy a techniky a v tomto příspěvku vždy naleznete 3 nejzajímavější novinky „deeptechnews“ z každého týdne aktuálního měsíce. Všechny tyto příspěvky i za minulé měsíce a roky naleznete pomocí #deeptechnews také na veškerých našich sociálních sítích, které Vám též doporučujeme sledovat, sdílíme naše know-how, zajímavosti ze světa start-upů, podcasty a propagujeme akce naše i spřátelených subjektů.

LISTOPAD
1. týden

Japonská mikroauta, sluneční bouře a větrná a solární energie v plánu dekarbonizace. To je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Nižší zdanění, nižší pojištění a volné parkování, jsou mikroauta cestou i v Evropě? 👉https://www.garaz.cz/…/blog-mohou-byt-mikroauta-resenim…

2️⃣ Sluneční bouře „Cannibal CME“ označuje vzestup nového slunečního cyklu ve vesmírném počasí. 👉https://www.space.com/coronal-mass-ejections-space…

3️⃣ Největší země světa by mohly být většinu času poháněny sluncem a větrem. 👉https://www.sciencedaily.com/rel…/2021/11/211105134636.htm

ŘÍJEN

  1. týden
Umělá inteligence předpovídá počasí, škola pro roboty, v Čechách volby, v Německu otevření nové továrny Tesly, to je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Výzkumníci z ČVUT a společnosti Meteopress dokázali do předpovědi počasí zapojit umělou inteligenci, která během okamžiku umí vyhodnotit tisíce dat z radaru i satelitů a neustále tak předpověď zpřesňovat. 👉https://zpravy.aktualne.cz/…/r~c4217ad4222411ec94d2ac1…/

2️⃣ Vědci pomocí specializovaných čipů a simulačního softwaru – virtuálních kurzů – naučili čtyřnohého robota navigovat po schodech a blocích. 👉https://www.wired.com/…/virtual-obstacle-courses-help…/

3️⃣ „Jsme připraveni zahájit výrobu za několik měsíců, v listopadu nebo v prosinci. První auta budeme dodávat, doufejme, v prosinci. V této továrně chceme ve velkém množství vyrábět levná elektrická auta a uspíšit tak energetický přechod,“ uvádí Elon Musk 👉https://cc.cz/slavnostni-show-kritice-navzdory-tesla…/

2. týden – publikujeme
Signál ze středu mléčné dráhy, zdravotní rizika lesních požárů a semínka, ze kterých se pěstuje maso. To je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Rádiové vlny jsou obrovskou kosmickou záhadou a vědci nyní detekovali nebývalý počet signálů z jednoho neznámého zdroje ve středu mléčné dráhy.👉https://www.vice.com/…/scientists-detect-1652-radio…

2️⃣ Nový termín pyroaerobiologie, akutní příznaky jako podráždění očí a hrdla, kašel a kýchání, tlak na hrudi a sípání, rychlý nebo nepravidelný tep, nadměrná únava, ale také o 7% více potratů, CHOPN, plísně a infekce i dlouhou dobu po požárech. 👉https://www.universityofcalifornia.edu/…/what-health…

3️⃣ Semena z geneticky modifikovaných rostlin ječmene se používají v procesu, který vytváří laboratorně pěstované maso. 👉https://www.bbc.com/news/av/technology-58709069

3. týden

Umělá inteligence mění 2D na 3D, ekologické katastrofy, které jsme téměř napravili a chybějící čipy i obalový materiál, to je výběr #deeptechnews tohoto týdne.

1️⃣ Algoritmus umělé inteligence dokáže přeměnit statické snímky do 3D světa s vysokým rozlišením s potenciálními důsledky pro filmové efekty a virtuální realitu. 👉 https://www.newscientist.com/…/2294737-ai-can-turn…/…

2️⃣ Kyselé deště, ozonová díra, olovnatý benzín.. můžeme využít minulé zkušenosti pro řešení klimatické změny. 👉https://www.bbc.com/news/science-environment-58874831

3️⃣ Prů­my­sl se mu­sí vy­rov­nat s ne­do­stat­kem in­te­gro­va­ných ob­vo­dů, oce­li, dře­va, ně­kte­rých plas­tic­kých hmot, li­thia, pře­prav­ních kon­tej­ne­rů, ka­pa­cit vel­kých pří­sta­vů a dochází také le­pen­ka. 👉https://m.connect.zive.cz/nejen-cipy-chybi-take…/a-213005

ZÁŘÍ

  1. týden
Startupy by se měly zaměřit na zdraví žen, vzorek z kamene Marsu a jaderná fúze. To je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Studie ukázaly, že nemoci postihující muže byly financovány dvakrát tolik než nemoci ženské. Jsme přesvědčeni, že sledování trhu se zdravím žen je výhodné pro pacienty i z obchodního hlediska. Trh poroste. 👉https://techcrunch.com/…/startups-should-look-to…/…

2️⃣ NASA je přesvědčena, že vozítko Perseverance úspěšně shromáždilo svůj první vzorek z horniny z Marsu, po předchozím neúspěchu slaví. 👉https://www.digitaltrends.com/…/nasas-perseverance…/

3️⃣ Posun v jaderné fúzi nastal díky zdokonalení designu stellaratoru, snížily se tak ztráty tepla.

Je to významný krok k praktickému fúznímu reaktoru, i když je zde ještě mnoho práce. Aby byl fúzní reaktor praktický, musí mít nejen vysoké teploty, má i další požadavky, které bude nutno dále vylepšovat. 👉https://www.sciencealert.com/there-s-been-a-significant…

2. týden

Jaderný reaktor na thorium, technologie přenosu zvuku bez časového zpoždění a drony mapující historické objekty. To je vyběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Pokud bude čínský reaktor úspěšný, mohlo by to vést ke komercializaci a pomoci zemi splnit klimatické cíle. 👉https://www.nature.com/articles/d41586-021-02459-w

2️⃣ Využili jsme našich zkušeností s vývojem hardware a ve spolupráci s uměleckými pedagogy vyvinuli specializované zařízení pro distanční spolupráci v kultuře s vysokou kvalitou obrazu 4K, velmi malým zpožděním zvuku a jednoduchou obsluhou, vysvětlil Sven Ubik 👉https://vedavyzkum.cz/…/nova-technologie-umoznuje…

3️⃣ Současné drony se dokáží v interiérech objektů pohybovat autonomně po předem určené bezpečné trase a přitom reagovat na neočekávané překážky 👉https://media.cvut.cz/…/20210719-roboticke-drony-z…

3. týden

Největší architektonická konstrukce ze dřeva na světě, neomezená rychlost bezpečnější než limity a humanoidní robot koordinující hmat a zrak, to je náš výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Namísto spalování dřeva na papír nebo palivo, jak se to v současné době praktikuje, stavba pomůže uskladnit dřevo pro budoucí použití. Tento proces zabraňuje uvolňování velkého množství oxidu uhličitého do atmosféry. 👉https://www.archdaily.com/…/worlds-largest-timber…

2️⃣ Montanský paradox už před 21 lety dokázal, že je někdy lepší nechat na řidičích, aby sami rozhodli o tom, jakou rychlostí se budou pohybovat. 👉 https://autobible.euro.cz/neomezena-rychlost-je…/

3️⃣ Pro lidskou inteligenci je naprosto určující, že máme tělo. Poznání je neoddělitelné od fyzického těla a jeho senzorických a motorických systémů, takže pouze výpočetní modely humanoidům nestačí, díky výzkuku dochází k rychlé a jedinečné adaptaci na okolní podmínky. 👉https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/iCub

4. týden

Nové centrum pro excelentní výzkum, energie z nejrychleji se pohybujících předmětů na Zemi a překvapivé změny vegetace za posledních 18 000 let, to je výběr #deeptechnews tohoto týdne.  ⬇️⬇️⬇️
1️⃣ Akademie věd otevírá víceúčelový pavilon pro pokročilé technologie a biofyzikální laboratoře SOLID 21 pro výzkum fyziky pevných látek. 👉https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Fyzika-pro-21.-stoleti.-Otvira-se-nove-centrum-pro-excelentni-vyzkum/
2️⃣ Doletí z Londýna do Paříže za 20 sekund. Společnost First Light Fusion se snaží znovu vytvořit reakci, která pohání slunce a zachytit energii během fúze. 👉https://www.bbc.com/news/business-58602159
3️⃣ Analýza pylových zrn získaných pomocí sond z jezer a rašelinišť ukazuje, že se tempo vegetační změny začalo zrychlovat před zhruba 4000 lety, což je o tisíce let dříve než začala průmyslová revoluce. 👉https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-9/prekvapive-zmeny-vegetace-za-poslednich-18-000-let.html

SRPEN
1. týden

DeepMind databáze tvarů všech vědě známých proteinů, rok na Marsu a neinvazivní a netoxická terapie nádorů na mozku. To je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Porozumění struktuře bílkovin může výzkumníkům pomoci proniknout do příčin nemocí a umožnit jim objevit nové léky. 👉https://www.livescience.com/deepmind-protein-folding.html…

2️⃣ NASA chce, aby placení dobrovolníci strávili rok v 3D vytištěném prostředí Marsu v Texasu, kde budou provádět vesmírné výlety a výzkum pomocí technologie VR. 👉https://www.businessinsider.com/nasa-mars-3d-printed…

3️⃣ Kazuistika popisuje nové zařízení s helmou, které generuje neinvazivní oscilující magnetické pole a které zmenšilo nádor glioblastomu zhruba o třetinu. 👉https://techcrunch.com/…/a-magnetic-helmet-shrunk-a…/

4. týden

Emise elektromobilů, čtyřnohá veleryba a levnější zkoumání vesmíru. To je náš výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Aktuální vývoj na poli evropské legislativy nebere v úvahu celkovou uhlíkovou stopu elektromobilu od jeho výroby, výroby baterie, po zdroj elektrické energie pro jeho pohon a násilím tlačí výrobce do vývoje, výroby a prodeje bateriových vozidel. Od kdy se elektromobil opravdu vyplatí? 👉 https://plus.rozhlas.cz/u-nas-se-elektromobil-emisne…

2️⃣ Egyptští vědci identifikovali nový druh čtyřnohé velryby, který žil zhruba před 43 miliony let.

Fosílie obojživelného Phiomicetus anubis byla původně objevena v egyptské Západní poušti. 👉https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58340807

3️⃣ Vědecký tým Norberta Wernera z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky v Brně otevřel dveře pro dostupnější a výrazně levnější zkoumání vesmíru. Svým nanosatelitem dokázal, že i nejmenší kosmické sondy mohou pozorovat vesmírné jevy, jež doposud zvládaly jen mnohonásobně větší družice. 👉 https://www.universitas.cz/…/6746-mame-pred-sebou…

ČERVENEC

  1. týden
uroTeQ, Maso z jediné buňky zvířete a bakterie rozkládající plasty. To je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Připojte se 7. července 2021 k online debatě o potenciálu budoucího strojírenského vzdělávání v Evropě na EuroTeQ 2021. 👉https://eurotech-universities.eu/…/euroteq-educating…/

2️⃣ Český startup Bene Meat Technologies (BMT) jako první ve střední a východní Evropě vyvíjí technologii produkce tzv. kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Z jediné buňky vyroste v laboratoři celá kráva za pouhé dva měsíce. 👉https://www.vitalia.cz/…/laboratorni-vyvoj-masa-z…/

3️⃣ Mikroby ze žaludku krav mohou pohltit určité druhy plastů, včetně polyethylentereftalátu (PET) používaného na lahve s minerálkami, obaly potravin a syntetické tkaniny. 👉https://www.livescience.com/cow-stomach-bacteria-break…
2. týden
Vysavače s technologií samořiditelných aut, robot odolný klopýtnutí a vysvětlení temné hmoty pomocí přidání více dimenzí do vnímání vesmíru. To je výběr @deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Robotický vysavač Jet Bot AI + využívá technologie, z nichž většina je stejná jako u samořiditelných aut, například stereofonním 3D senzorem, Intel AI, umožňuje „myslet“ a rozhodovat se samostatně, nejen detekovat, ale i rozpoznávat jednotlivé předměty. 👉https://www.reviewgeek.com/…/samsungs-latest-robot…/

2️⃣ Rychlá adaptace motoru, jak ji tým nazývá, vycházela z myšlenky, že lidé a další zvířata jsou schopni rychle, efektivně a nevědomě změnit způsob chůze tak, aby vyhovoval různým okolnostem. 👉https://techcrunch.com/…/stumble-proof-robot-adapts…/…

3️⃣ Co kdyby temná hmota interagovala sama se sebou prostřednictvím kontinua sil působících v prostoru s více rozměry, než jsou naše obvyklé tři? Zní to divoce, ale jejich model dokáže lépe vysvětlit chování hvězd v malých galaxiích než tradiční jednoduché modely temné hmoty. 👉https://www.livescience.com/self-interacting-dark-matter…

3. týden
Co je rychlejší než světlo? První úspěšně transplantované umělé srdce a o čem sní mozek, když spíme? To je náš výběr #deeptechnews z tohoto týdne jen pro Vás 🤗 ⬇️⬇️⬇️
1️⃣ Výtrysky hmoty z černé díry vytvářejí záblesky záření gama, ty jsou schopny skutečně překročit rychlost světla v obklopujícím plynném oblaku tak, aby nedošlo k porušení zákonů fyziky. 👉https://epochaplus.cz/co-je-rychlejsi-nez-svetlo/
2️⃣ První umělé srdce nové generace implantované pacientovi v USA vyvinuté společností CARMAT je implantovatelná protéza, která zahrnuje biologické chlopně pocházející z hovězí tkáně. Funguje na externí zdroj napájení. 👉https://corporate.dukehealth.org/news/new-generation-artificial-heart-implanted-patient-duke-first-us
3️⃣ Pomocí přístupu umělé inteligence schopného dekódovat mozkovou aktivitu během spánku byli vědci schopni zahlédnout, na co myslíme, když spíme.👉https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210715124527.htm
4. týden
První 3D tištěný ocelový most na světě, chatbot Alquist ve finále soutěže Amazonu a dnešní úplněk jako cesta k pozorování Saturnu a Jupiteru. To je náš výběr #deeptechnews pro tento týden. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ V Amsterdamu v Nizozemsku se otevřel první 3D tištěný ocelový most na světě. 👉https://www.businessinsider.com/software-computer-design…

2️⃣ Alexa Prize je soutěž, ve které univerzitní týmy soutěží v tom, čí chatbot dokáže na platformě Alexa s uživateli nejlépe udržet souvislou a poutavou konverzaci na různá témata po dobu 20 minut. 👉

3️⃣ Cestu na Saturn najdete pomocí pěsti a hledáním jasného předmětu. Pokud máte malý dalekohled, můžete zahlédnout jeho prstence. 👉https://www.space.com/july-full-buck-moon-2021-shines…

5. týden
Americký patent vědců z Pardubic, Einstein měl pravdu a správcovské služby domů 21. století. To je náš výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Vědci z Univerzity Pardubice získali americký patent na speciální slitinu v nanovrstvě, která má unikátní vlastnosti. 👉https://vedavyzkum.cz/…/vynalez-z-univerzity-pardubice…

2️⃣ Je to poprvé, co astronomové pozorují odraz světla zpoza černé díry, což podle obecné teorie relativity znamená, že byl deformován časoprostor a světlo cestuje po černé díře. 👉https://www.livescience.com/einstein-proven-right-black…

3️⃣ Startup BeiT je inovátor v oblasti správy budov. Jako jeden z prvních na světě buduje jednotnou softwarovou platformu pro správu bytových domů. Ta integruje řadu IoT zařízení měřících energie s datovými vstupy od dodavatelů. 👉https://www.businessinfo.cz/…/beit-buduje-digitalni…/

ČERVEN

  1. týden
10 trendů, co sledovat v umělé inteligenci v roce 2021, tajemný magnetismus jodidu železitého a dron havarující ve vulkanické sopce na Islandu. To je náš týdenní výběr #deeptechnews pro Vás. ⬇️⬇️⬇️
1️⃣ Zde jsou některé z nejlepších trendů v oblasti AI, které v příštích 12 měsících doporučujeme sledovat.
2️⃣ Nature Physics – řeší 40 let starou hádanku o tajemném chování materiálu a může být použita jako mapa k odemknutí pokladů kvantových jevů v jiných materiálech.
3️⃣ Dron, který se pokoušel natočit vybuchující sopku Fagradalsfjall, narazil do lávy, je z toho super video.

2. týden

ČVUT se v mezinárodním hodnocení zlepšilo, brožura o transferu technologií a první velká americká oceánská větrná elektrárna. To je výběr #deeptechnews tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️
1️⃣ Většina českých vysokých škol si letos pohoršila v mezinárodním žebříčku, který každý rok zveřejňuje britská společnost Quacquarelli Symonds (QS). ČVUT jako jediné zaznamenalo zlepšení.
2️⃣ Stručná brožura Transfer technologií a znalostí v České republice, která byla představena a pokřtěna na 8. národní konferenci transferu v Českých Budějovicích, je nyní online ke stažení.
3️⃣ I optimistická předpověď klimatických změn je katastrofická. Projekt větrné elektrárny představuje významný skok ve schopnosti využívat silný vítr vanoucí přes oceán a vytvářející štědrost čisté a obnovitelné energie.

3. týden

Nejlepší housle světa, vanilková příchuť stvořená z plastového odpadu a přístroj zpívající dle toho, co si ptactvo myslí. To je náš výběr #deeptechnews z tohoto týdne. ⬇️⬇️⬇️
1️⃣ Umělá inteligence má vytvořit nejlepší housle světa. Studuje vzory velkých mistrů. 👉 https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3327336-umela…
2️⃣ Vědci přeměňují plastový odpad na vanilkovou příchuť. V budoucnu tak může být vaše zmrzlina vyrobena z plastových lahví. 👉 https://www.livescience.com/vanilla-flavor-plastic-waste…
3️⃣ Vědci vytvořili mozkové rozhraní, které dokáže zpívat to, co si ptáci myslí. Cílem je převedení myšlenky na řeč v reálném čase. 👉 https://thenextweb.com/…/researchers-created-brain…

4. týden

ČVUT otevřela laboratoř pro vývoj autonomních vozů, mléčná dráha viditelná pouhým okem a ptáci migrující pomocí magnetického pole Země. To je náš výběr #deeptechnews pro tento týden. ⬇️⬇️⬇️
1️⃣V nově otevřené laboratoři Fakulty dopravní ČVUT budou výzkumníci vyvíjet a testovat technologie zásadní pro vývoj autonomních dopravních prostředků.👉https://www.novinky.cz/…/cvut-otevrela-laborator-pro…
2️⃣Mléčná dráha je galaxie, ve které se nachází naše Slunce se sluneční soustavou. Ze Země ji spatříme jako stříbřitý pás, který se táhne oblohou.👉https://www.irozhlas.cz/…/mlecna-draha-viditelnost-2021…
3️⃣Tajemství toho, jak ptáci migrují na velké vzdálenosti po souši i po moři, je o krok blíž k odhalení. Vědci našli stopy toho, jak ptáci vnímají magnetické pole Země.👉https://www.bbc.com/news/science-environment-57582451