Přihlaste se již do třetího ročníku akce Transfera Technology Day, jejíž finále se uskuteční 1.12. 2022 v Praze.

Sběr projektů, které jsou v pokročilejší či konečné fázi Proof o Concept a směřují k uplatnění v praxi, bude ukončen v pátek 2. 9. 2022. Pokud chcete najít investora či mentora, neváhejte a zúčastněte se této celorepublikové univerzitní přehlídky inovačních projektů.

Prosíme o zaslání popisu a fáze vývoje vaší technologie, statusu IP a komercializace. Vše zasílejte pomocí našeho webového formuláře: https://inqbay.cvut.cz/#prihlasit – Spojíme se s Vámi. 

_______________________________________________________________________________________

Akci Transfera Technology Day pořádá od roku 2020 spolek Transfera.cz za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů. Jejím cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvoření vhodných podmínek pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním parnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem akce je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky.

V loňském ročníku Transfera Technology Day 2021 bylo ČVUT v Praze zastoupeno hned dvakrát, sošku za finálovou účast si odnesly projekty:

Podložka pro snímání zatížení a polohy pacienta (doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. a Ing. Marek Neruda, Ph.D. z FEL ČVUT) Zde si můžete prohlédnout video prezentující projekt.

a

Zařízení na úpravu drátů pro implantační chirurgii (Ing. Karel Tesař z FJFI, s účastí AV ČR). Více o tomto projektu si můžete přečíst na webových stránkách FJFI ČVUT zde a tady.

Porota složená ze zástupců byznys komunity, investorů a organizátorů hodnotila komerční potenciál výzkumných projektů z českých vysokých škol a ostatních výzkumných organizací.

Cílem akce je propojení byznysu a vědy za účelem získání zpětné vazby ke komerční připravenosti projektů a do budoucna i získání finančních prostředků pro perspektivní vědecké projekty.

Loni bylo v rámci soutěže vybráno do finále 13 vědecko-výzkumných projektů, kromě týmů z ČVUT v Praze se klání zúčastnily vědecké týmy z Národního ústavu duševního zdraví, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Hradec Králové, Vysokého učení technického v Brně, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Vysoké školy báňské, Masarykovy univerzity, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu geoniky AV ČR či Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day 2021 pak zvítězily tablety na čištění kontaminovaných vod. Druhé místo získala mikroemulze na čištění historických materiálů a bronzovou pozici obsadil projekt na stanovování přítomnosti bakterií v plodové vodě.

Projekty, které se kvalifikovaly do závěrečného finále, mohou používat označení FINALISTA TRANSFERA TECHNOLOGY DAY. Toto osvědčení je známkou kvality a může pomoci se zajištěním nejen finanční podpory. Finálové projekty také dostanou pozvánku do programu Technologické inkubace agentury CzechInvest, která na každý projekt může uvolnit až 5 milionů korun.