Akce Transfera Technology Day se uskuteční 1. 12. 2022 v Praze (Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním parnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky.

ČVUT v Praze bude reprezentovat tým z katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství FBMI ČVUT s projektem SPYROGYM – technologie pro respirační terapii.

Registrace a poplatky: vstupné na TTDay je zdarma, je však nutné se předem registrovat: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6CcL0f_YOBxKvxnoU0kK2sxUNDhMMjY2T0pMVzZDTVNKWFdBMkdNUEhFUC4u

Seznam finálových technologií, které budou na TTDay soutěžit o podporu, najdete zde: https://www.transfera.cz/aktuality/postupujici-finaliste-do-souteze-ttday-2022/

Transfera Technology Day 2022

Lichtenštejnský palác ČT 1. 12. 2022, 10–15:15 hodin.  Moderátor: Aleš Vlk

9:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:15 Úvodní slovo

  • Eva Janouškovcová (předsedkyně spolku Transfera.cz)
  • Petr Suchomel (UPOL) – vítěz TTDay 2021 – příklad dobré praxe
  • NF NEURON

10:15 – 11:30 Blok I – prezentace finálových projektů + diskuze – 4 technologie

11:30 – 11:45 Přestávka

11:45 – 13:00 Blok II – prezentace finálových projektů + diskuze – 4 technologie

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:15 Blok III – prezentace finálových projektů + diskuze – 3 technologie

15:15 – 17:00 Networking, možná prohlídka prostor paláce

17:00 – Slavnostní vyhlášení výsledků vč. zpětné vazby ze strany odborné poroty

  • Helena Langšádlová (ministryně pro vědu, výzkum a inovace) – předávání ocenění
  • Eva Janouškovcová (předsedkyně spolku Transfera.cz)

17:45 – Závěrečné shrnutí akce a ukončení


Finálové technologie jsou:

Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat Masarykova univerzita
Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do 30 minut Masarykova univerzita
FLAX – Emulze lněného oleje Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Hlavokrční ortéza Fakultní nemocnice Hradec Králové
Inovativní technologie pro respirační terapii České vysoké učení technické
v Praze
LabIR SpotWELD – bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů Západočeská univerzita v Plzni
Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu Univerzita Palackého v Olomouci
Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo Západočeská univerzita v Plzni
Přepravní eko palety z papírové lepenky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Všechny přihlášené projekty, které jsou součástí soutěže TTDay, najdete
v databázi prostřednictvím tohoto odkazu: https://portfolio.transfera.cz/cs/prehled-technologii/