InQbay – Podnikatelský inkubátor ČVUT pod vedením PhDr. Moniky Dobiášové, Ph.D. dlouhodobě podporoval projekt SPIROGYM, který se v soutěži TRANSFERA TECHNOLOGY DAY umístil v první TOP 5 z 28 projektů! Gratulujeme a slavíme! 🥳
Ve čtvrtek 1. 12. 2022 proběhla prezentace přihlášených projektů a následné vyhlášení vítězů třetího ročníku národní akce Transfera Technology Day v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze.

České vysoké učení technické v Praze mělo v tomto klání svého finalistu. Katedra Informačních a komunikačních technologií v lékařství (KIT) z Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) prezentovala Inovativní technologii pro respirační terapii. Tento systém byl vytvořen ve spolupráci s Centrem podpory aplikačních výstupů a spin-off firem děkanátu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CPS).

V konkurenci jedenácti finalistů, z celkového počtu osmadvaceti podaných projektů, se tým, zastoupený MUDr. Markétou Janatovou a Ing. Radimem Klimentem, Ph.D., umístil na nádherném pátém místě.

Toto skvělé umístění nás těší o to více, že i dle vyjádření poroty bylo rozhodnutí o pořadí TOP 5 nesmírně těžké a složité, protože předložené projekty byly zpracovány na vysoké úrovni.

Srdečně vítězům blahopřejeme a přejeme všem zúčastněným týmům další nápady a úspěchy na poli vědy a výzkumu.

 

 

 

ODKAZ NA VIDEO ČVUT INOVATIVNÍ TECHNOLOGII PRO RESPIRAČNÍ TERAPII

AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM Z PREZENTACE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH PĚTI PROJEKTŮ:

1 místo: 
Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo
Západočeská univerzita v Plzni

2. místo
Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat
Masarykova univerzita v Brně

3. místo
Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4. místo
FLAX – Emulze lněného oleje

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

5. místo
Inovativní technologie pro respirační terapii
České vysoké učení technické v Praze