Do startupové rodiny InQbay přibyla společnost Senlife, která je unikátním projektem dávajícím šanci
na lepší život nejen seniorům, ale i historickým budovám a objektům s příběhem. Za přestavbu
augustiniánského kláštera v Mělníku, který je původem z 13. století, získala skupina Senlife prestižní
ocenění v kategorii Zvláštní ceny poroty v rámci 23. ročníku soutěže „Best of Realty – Nejlepší z
realit“, použili nové technologie a vytvořili jeden z nejmodernějších domovů v České republice a
vytvořili důstojné bydlení pro 94 seniorů a pokračují dál, vytvářejí domovy plné světla, pohybu,
laskavosti a pozitivní energie. O Lukášovi i jeho kolegovi Tomášovi jsme se chtěli dozvědět co nejvíce,
poprosili jsme jej proto, aby nám zodpověděl pár otázek a vy se jimi teď můžete nechat inspirovat.

1) Povíte nám, Lukáši, jak jste přišli s nápadem pro založení společnosti Senlife? 
S Tomášem nás vždy spojoval zájem o historické budovy a objekty. Oba jsme také měli v rodině
prarodiče, kteří potřebovali neustálou péči a v té době se „zrodila myšlenka propojit obojí s cílem
zachránit historické objekty a vnuknout jim nové poslání.“

2) Když se podíváte zpět, byly i chvíle, kdy jste měli pocit, že jste si vzali příliš velké sousto? Jak jste
krizi překonali?
Projekt jsme předem opravdu pečlivě zvažovali a pokusili se předejít všem možným rizikům. Tím, že
máme zázemí i z projektového managementu se nám podařilo velkou část problémů dopředu
zanalyzovat a o to lépe jsme se s těmi, co opravdu nastaly, vypořádali.
Ovšem nastalo pár momentů, které jsme nečekali, jako třeba Covid, kde by v případě rozšíření mezi
dělníky, došlo ke zpoždění stavby.
Začali jsme tedy pravidelně testovat a tím se nám dařilo udržet stavbu s naprosto minimálním
dopadem na čas a za celou dobu jsme odhalili jen několik případů.

3) Našli se lidé, kteří Vás od projektu odrazovali? Jaké největší překážky jste museli překonat?
Naše okolí nám velmi fandilo a spousta lidí kolem se i v rámci svých zaměstnání a možností zapojila,
aby nám třeba i jen trochu pomohli. Negativní reakce si nepamatuji, spíš nám jen někteří nevěřili, že
v tak šibeničním termínu zvládneme připravit stavební povolení na kulturní památku a také
samotnou rekonstrukci. To ale chápeme, protože jsme možná nejrychleji realizovaná památkově
chráněná stavba.

Největší překážkou bylo názorové sjednocení s památkovým ústavem a Památkovou péčí, jelikož
sociální pobytová služba má velmi jasná a striktní pravidla, která se často nesetkávají s představou
památkářů. O to větší máme ale radost z toho, že se nám podařilo ve všech důležitých částech
památkovou péči přesvědčit, že to, o co žádáme má své jasné důvody a že i samotná kulturní
památka bude z této adaptace profitovat.

4) Kde či u koho jste naopak našli největší podporu?
Velice si vážíme například podpory ze strany Equa bank, která nám poskytla úvěr nezbytný pro
realizaci projektu. Vážíme si toho, že do toho s námi šli a že investovali nejen finance, ale i velké
množství času i energie do toho, aby celý náš koncept pochopili a zjistili, že dává smysl i ekonomicky.
Přitom by bylo mnohem snadnější říci, že nepatříme do běžných bankovních tabulek a nepůjčit
nám. Velkou podporu teď po dokončení rekonstrukce cítíme i ze strany pečovatelek, sestřiček a
ostatně všech lidí kteří v domově pracují. Odvádí naprosto fantastické výkony nad rámec běžné
práce. I díky tomu se u nás klienti cítí jako doma a máme od nich skvělou zpětnou vazbu.

5) Co byste poradil každému, kdo zvažuje rozjet nějaký projekt či založit firmu?
Určitě je potřeba mít jasno v tom čemu se chcete věnovat a věřit tomu. Je potřeba se připravit na to,
že Vaše podnikání Vám sebere na nějakou dobu všechen čas a bude to náročné.
V neposlední řadě je potřeba zahodit strach, protože jedině ztráta jistoty a důvěry v sama sebe Vás
může ohrozit.

6) Jaká Vaše vlastnost či schopnost se Vám v rámci řízení společnosti Senlife nejvíce hodí? Bez čeho
byste projekt nikdy nedokončil?
Otázku trochu více rozvedu a doplním. Naše projekty mají několik etap. Nejdříve budovu najít a
koupit, poté připravit projekt a získat stavební povolení následně budovu zrekonstruovat. Teď už by
člověk řekl, že je vyhráno, ale teprve teď přijde čas na zajištění provozu, což znamená sehnat spoustu
personálu, zajistit registraci sociální služby, zdravotnickou péči a smlouvy s pojišťovnami které jí
budou hradit a pak zahájit samotný provoz a v případě domova v Mělníku převzít odpovědnost za
přibližně 40 zaměstnanců a 100 klientů. Nejdůležitější radou je nezanedbat přípravu a v průběhu
celého životního cyklu projektu flexibilně reagovat na veškeré nové podněty, ač někdy znamenají
zásadní změny původního projektu. To, že jsme na podnikání dva je obrovská výhoda.

7) Čím Vás klášter v Mělníku uchvátil natolik, že jste se rozhodli v něm vybudovat první domov pro
seniory?
Budova je unikátní nejen svou sedmisetletou historií, ale i atmosférou. Stavební zásahy do samotné
struktury budovy byly minimální. Velkou výhodou jsou také dvě velké zahrady, které mají dohromady
přes 8.000 metrů čtverečních a ještě vnitřní atrium. Budova je navíc 15 minut chůze od centra města,
takže je výjimečná i svou polohou.

 

8) Podle čeho budete vybírat další objekty k rekonstrukci?
Další dva projekty máme již vybrané a jsme u nich ve fázi projektových příprav. Všechny tyto budovy
se shodují tím, že jsou historické, výjimečné a že v nich je možno vybudovat domov pro seniory, aniž
by přišly o své kouzlo. Úspěchem spojeným s realizací projektu v Mělníku máme to štěstí, že se nám
nyní ozývají majitelé historických budov sami, a tak je hledání snazší.

9) Ve Vašich domovech využíváte moderní technologie, prozradíte nám nějaké z Vašich vychytávek?
Úplným základem je například plné pokrytí objektu vysokorychlostním wi-fi signálem. Může se to dnes
zdát jako úplný standard, ale v domovech seniorů to rozhodně běžné není. Navíc v našem případě
historického objektu s více než metr tlustými stěnami to nebylo snadné a probíhalo okolo toho hodně
výpočtů a simulací.
Jsme také velmi pyšní na náš promyšlený systém cirkadiálního osvětlení, které mění barevnost a
intenzitu podle denní a roční doby a působí tak pozitivně na biorytmus člověka a snižuje deprese.
Samozřejmostí je u nás také televize s internetovým připojením a možností sledovat filmy a seriály
nejen na běžných kanálech ale prostřednictvím předplacených služeb. Pro zaměstnance v domově
zase využíváme inovativní software, který pomáhá snížit dobu papírování a v reálném čase
zaznamenává provedené úkony. V neposlední řadě jsme zavedli ticketový systém na požadavky ze
strany správy objektu, díky kterému je možné řídit údržbu a nákup zboží efektivněji. Všechny tyto
systémy tak šetří oproti běžnému provozu domova přibližně 15-20 % pracovní doby zaměstnancům,
kteří se tak mohou ušetřený čas věnovat přímé péči o klienty.

10) Změnil se Váš projekt nějak v rámci pandemie? Změnili jste něco v původních plánech, dělají se
nějaké úpravy jinak, než bylo předtím plánováno?
Naší velkou výhodou bylo, že rekonstrukci prováděla naše stavební společnost Prokonstrukt, díky
čemuž jsme veškeré změny mohli dělat bez složitého procesu změnových řízení a vše probíhalo
rychle a bez zbytečných nákladů.
Projekt se proměnil v dílčích věcech podstatně a například pandemie Covidu nám ukázala, že je
potřeba domov navrhnout tak, abychom měli kdykoliv možnost bez složitých změn vytvořit
samostatné infekční či izolační oddělení.
Nyní v současné fázi pandemie jsme velice rádi, že patříme k několika málo zařízením, které umí
v případě nákazy velmi efektivně danou situaci řešit. Musím však podotknout, že toto oddělení nyní
využíváme pouze pro karanténu nově příchozích klientů a že se nám zatím Covid vyhýbá. Doufáme,
že to tak zůstane i nadále.

11) Kde a jak byste si přál Vy sám strávit své poslední roky života?
Když nás vidím, tak se obávám, že my budeme do poslední chvíle pracovat 🙂
Důvod proč si myslíme, že domovy seniorů mají svůj smysl je sociální kontakt. Vidíme velké množství
seniorů, kteří se s pomocí svých blízkých zvládnou o sebe postarat, ale ze sociálního hlediska strádají.
Nemají už přátele a jsou tak omezeni pouze na své nejbližší a televizi. Domov seniorů je skvělým
prostředím, kde se lidem nedostává jen péče hmotné, ale právě i kontaktu s dalšími lidmi a to
považujeme za velmi důležité. Proto se osobně na pobyt v našem domově pro seniory velmi těším.
Doufám, že budeme mít možnost mezi nimi na výměnných pobytech cestovat a užít si tak stáří se
vším všudy. Do té doby nás čeká ale ještě hodně práce a doufáme, že i hodně otevřených
domovů. 😊Víme totiž, že demografická křivka bude požadavek na péči o seniory akcelerovat,
jelikož kapacita v zařízeních není a v nejbližších letech nebude. Z naší zkušenosti z domovů a
sociálních služeb v Dánsku, kde jsme teď strávili tři dny v rámci delegace pořádané Dánským
královstvím jsme se přesvědčili, že trend je v celé Evropě více méně stejný a že cesta, kterou míříme,
je správná.

12) Co Vás žene dál, když se některé věci nedaří, jak by měly?
Myslím, že za oba mohu říct, že jsou to naši klienti, kteří u nás prospívají, líbí se jim u nás, pochvalují
si péči personálu a chutná jim od našich kuchařek. Spoustu klientů k nám jde z nemocnice po úraze, nebo z domova, kde byli sami a péče nebyla dostatečná. Když po týdnu dvou vidíte, jak se klient
usmívá, začíná znovu plánovat dopředu, účastní se společenských aktivit a najde si nové přátelé, tak
to je největší hnací motor.
Obrovskou radostí je, že již po třech měsících provozu můžeme říci, že nejsme pro klienty jen
konečnou stanicí, ale že máme i klienty, kteří se u nás natolik zlepšili, že se mohli odstěhovat zpět do
své domácnosti. Tímto držíme paní Renatě palce, ať se jí doma dobře daří a věříme, že bude své
přátele, které u nás našla pravidelně navštěvovat.

13) Jaké jsou plány společnosti Senlife do budoucna, máte představu, kolik domovů chcete postavit?
Naším cílem je službu poskytovat trochu jinak, více individuálně a v zajímavých budovách s příběhem.
Abychom toho mohli dosáhnout nelze provozovat jen jedno zařízení. Cílem je tedy v deseti letech
provozovat 10 zařízení. Přestože je to velmi ambiciózní cíl, věříme, že k němu máme velmi dobře
nakročeno.

Děkujeme za rozhovor a věříme, že Vás příběh společnosti Senlife inspiruje a motivuje k vlastním nápadům, které s InQbay můžete rozjet a změnit svět.