16. 3. 2021, Praha

Přemýšlíte nad dopadem svých aktivit? Je cílem vaší sociální inovace vyřešit nějaký společenský problém? Nebo se svým komerčním produktem řešíte svoje dopady na okolí? Nebo se snažíte o kombinaci obou přístupů?

Teorie změny a její aplikace může být obrovskou oporou nejen pro vaše vize, ale i jako nástroj na sladění se v týmu a komunikaci směrem k zákazníkům. Ukážeme si její zjednodušené použití pomocí řetězce dopadu (results chain).

Příprava před setkáním (20 minut)

Stáhněte si schody ke společenskému dopadu: https://knihovna.impactacademy.cz/wp-content/uploads/2018/01/Schody-dopadu.pdf

A zamyslete se nad tím, na jaký schod chcete se svým projektem vystoupat.

Pokud míříte výš, než na úroveň výstupů (1-3), zkuste odpovědět na tyto tři otázky:

1) Jak popíšete společenský problém a jeho příčiny?

2) Odpovídá vaše řešení příčinám daného problému?

3) Je dostačující pro výsledek, který očekáváte?

Workshop

Na základě vaší přípravy využijeme vašich konkrétních situací, abychom se od obecnosti z knih dostali co nejblíže k realitě. Podíváme se nejprve na to, jak se snažíte popsat společenský přínos ve vašich projektech a následně, jak nad tím můžete přemýšlet např. pomocí nástroje Results Chain. Ukážeme si také jeho častá úskalí a nedorozumění.

Setkání bude interaktivní. Prosíme o zapnuté kamery a ochotu mluvit.

Lektor

Workshop povede Jan Veselý. Pracuje ve společnosti Slevomat na pozici Learning Designer a vede Inovační laboratoř Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská pod Centrem pro přenos poznatků a technologií.

„V organizacích mě baví řešit neřešitelné problémy a v Inovační laboratoři na Univerzitě Karlově ukazuji studentům, co v realitě znamená pustit se do inovací. Chci žít ve společnosti, kde být aktivní je normální.“

Tento workshop/ online konzultace je součástí nového konceptu – InQbay Academy. Budeme postupně zvát do našeho univerzitního inkubátoru řadu expertů, kteří jsou ochotní podělit se o své bohaté zkušenosti a získané know-how. Můžete se tak vyhnout obvyklým přešlapům začínajících firem. Není totiž vždy nutné si všechny vyzkoušet, někdy o nich stačí vědět…

DALŠÍ MATERIÁLY

Společenský problém (Jan Veselý)

Řetězec výsledků (Jan Veselý)

Collective impact (Tamarack Institute)

ZÁZNAM AKCE