Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19.

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. dubna 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu The Country for the Future (dále jen „Program“), Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future – zaměření COVID-19