Od začátku roku 2021 je všem zaměstnancům ČVUT k dispozici pro oznamování výsledků tvůrčí činnosti nový modul interního systému EZOP. Ten v rámci projektu OP VVV Budování expertních kapacit vytvořil Odbor pro transfer technologií ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem. Centrální elektronický informační systém má za úkol zejména zjednodušit a zrychlit nutnou administrativu. Ne méně významnou výhodou oproti původnímu způsobu registrace je, že jsou zde všechny požadované dokumenty uloženy centrálně na jednom místě, což napomáhá mimo jiné také celému schvalovacímu procesu.

NOVĚ probíhá oznámení výsledků tvůrčí činnosti vložením záznamu – EZOP (cvut.cz). Po řádném přihlášení lze Oznámení o duševním vlastnictví vyplňovat prakticky odkudkoliv bez nutnosti být fyzicky na pracovišti.

Zaměstnanci Odboru pro transfer technologií vás budou kontaktovat po obdržení notifikace ze systému.

NEZAPOMEŇTE, ŽE:

Každý výsledek tvůrčí činnosti vytvořený zaměstnancem musí být ohlášen jeho zaměstnavateli. Tato povinnost je stanovena v Příkazu rektora č. 20/2020 pro ochranu, správu a využití duševního vlastnictví ČVUT v Praze.

POSTUP V SYSTÉMU:

POSTUP V SYSTÉMU:

Obrázek 1: Vstup do systému Oznámení o duševním vlastnictví

Obrázek 2: Vyplněné Oznámení o duševním vlastnictví – záložka Popis

Každému vloženému záznamu je přiřazeno jednoznačné ID
Lze sledovat jednotlivé stavy záznamu v barevném poli vpravo nahoře

Obrázek 3: Vyplněné Oznámení o duševním vlastnictví – záložka Popis – pokračování

Obrázek 4: Vložení formuláře OZNÁMENÍ – záložka Přiložené soubory, složka Oznámení

Obrázky 1-4 jsou použity z testovací verze EZOP pro demonstraci postupu Oznámení o duševním vlastnictví.