Souhlas se zařazením do newsletteru

Uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. o ochraně osobních údajů výslovný dobrovolný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů týkajících se mé osoby a to pro potřeby správce údajů, kterým je České vysoké učení technické v Praze, z důvodů zasílání newsletterů InQbay ČVUT.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však mohou zpracovávat i další zpracovatelé a poskytovatelé softwarových řešení, které správce momentálně používá nebo bude používat. Souhlas se zpracováním a uchováním dat uděluji na období 5 let.

Zpracovávané osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Email

Beru na vědomí, že jsou mi zachována práva subjektu údajů a to:

  • právo na přístup k mým osobním údajům
  • právo na výmaz
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost
  • právo vznést námitku

Jsem si vědom toho, že pokud zjistím, že je s mými osobními nebo citlivými údaji nakládáno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu. Také se mohu obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas můžu vzít kdykoliv zpět.