KDO JSME A CO DĚLÁME?

Jsme společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem mobilních ochranných bariér z certifikovaného materiálu na bázi cementových kompozitů.

Naším primárním produktem je systém mobilních ochranných bariér, které jsou určené pro bezpečnostní složky ať už státní či soukromé. Tento systém poskytuje ochranu proti účinkům střelných zbraní a výbuchu, potažmo proti účinkům tlakové vlny. Náš produkt je unikátní jak svojí konstrukcí a možností snadné a rychlé manipulace či nasazením, tak i po materiálové stránce, kdy poskytuje značnou ochranu vůči extrémním zatížením.

Dále poskytujeme možnost výroby odolných konstrukcí v různých tvarových variacích se zvýšenou odolností vůči extrémnímu zatížení (obzvláště proti průstřelu a výbuchu).

Poradenské služby (úprava konstrukcí a staveb – zlepšení odolnosti vůči extrémním zatížením).

 

DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY?

  • Navázání strategické spolupráce se státními podniky VTÚ s.p. a VOP s.p.
  • Podepsání Memoranda o spolupráci a příprava společných aktivit v oblasti balistické ochrany osob i strategické infrastruktury.
  • Byli jsme vybráni a mohli jsme se zúčastnit mezinárodní mise na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v Tel Avivu v Izraeli.
  • Reálné nasazení systému mobilních ochranných bariér Policií ČR pro tvorbu tréninkových koridorů a pro ochranu bezpečnostních složek.