KDO JSME A CO DĚLÁME?

Projekt byl v úvodní fázi podpořen z fondů TAČR jako mezifakultní spolupráce fakulty elektrotechnické a fakulty dopravní.

Výsledkem výzkumné činnosti je produkt –  systém pro správu znalostí o provozní bezpečnosti založen na sběru a zpracování bezpečnostních dat využívající principy ontologického a konceptuálního modelování.

Jeho význam je zásadní při vyhodnocování bezpečnosti a vytváření bezpečnostních opatření v rámci zvyšování bezpečnosti v letecké dopravě.

 

DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY?

Naše výrobky jsou využívány Úřadem pro civilní letectví České republiky, dále je využívá Letiště Praha a Czech Airlines Technics.